SPOK
Spolek pro odvykání kouření z.s.

Vítáme Vás na stránce našeho spolku

Zjistit více!

Naše aktivity a činnost


Všichni včetně malých dětí známe negativa kouření, ta není potřeba neustále zdůrazňovat. Náš spolek se snaží o nový pohled a řešení této problematiky. Nechceme zdůrazňovat tisíckrát opakovaná fakta o škodlivosti kouření, strašit odpudivými obrázky, podporovat represe apod.

Kuřáci jsou lidé, jako všichni ostatní a drtivá většina z nich se chce tohoto zlozvyku zbavit. Trápí je daleko více, než nekuřáky, přináší jim jen negativa, omezuje je v jejich životech a v práci a sami si nedokáží pomoci. Ať už z jakéhokoliv důvodu, ty jsou vždy individuální. A proto si nezaslouží opovržení, vyčlenění ze společnosti, zákazy a znepříjemňování života ale naopak pomoc. Ano, POMOC a cestu, jak se této závislosti jednou pro vždy zbavit.

Náš spolek SPOK se právě o takovou pomoc snaží a přistupuje k této problematice jinou cestou. Ne zdůrazňováním negativ kouření, ale naopak zdůrazňováním pozitiv nekouření .

Náplní naší činnosti jsou především aktivity v podobě kursů a seminářů pro školy, kde tento problém začíná, dále pak ve firmách, kterým kouření zaměstnanců způsobuje nejrůznější prostoje, zdravotní absence a další komplikace, a tím i nemalé reálné ztráty, a v neposlední řadě publikační a osvětová činnost ve formě knih a aktivních aplikací pro moderní komunikační zařízení (telefony, tablety) a další.

Kouření je problém nejenom většiny něšťastných kuřáků, ale i nekuřáků kolem nich a všelijaké zákazy, represe a omezování tento problém neřeší, jen jej vytlačuje do ilegality. A to není dobře. Daleko účinnější je reálná pomoc každému kuřákovi s probuzením jeho vlastní síly, jak přestat. A skutečně to jde, až překvapivě snadno.

Jak mohu pomoci?

Jak mohu pomoci?


Chcete nám pomoci v těchto našich aktivitách a pomoci tak kuřákům i nekuřákům kolem sebe?

Jestli ano, můžete tak učinit třemi způsoby:

Placený seminář

Objednávkou placeného semináře, například pro zaměstnance firem, společností, úřadů apod. Napište nám, rádi Vás navštívíme ve vaší firmě a nebo společnosti a domluvíme podrobnosti.

Sponzorský příspěvek

Sponzorským příspěvkem podle vašeho uvážení, který můžete v plné výši uplatnit ve snížení vašeho základu daně.

Finanční dar

Přímým finančním darem podle vašeho uvážení , samozřejmě na základě řádné darovací smlouvy. Napište nám, rádi takovou darovací smlouvu připravíme a zašleme vám ji ke schválení.

Vaše dary budou využité mimo jiné pro semináře ve školách, kde problematika kouření začíná a od kterých se pak odvíjejí další problémy s kouřením spojené. Dále pak budou využité pro vývoj aplikací pro moderní komunikační zařízení (telefony, tablety) a v neposlední řadě také na reálnou pomoc dětským pacientům postižených rakovinou.

Děkujeme za vaši pomoc a přejeme vám krásný a zdravý život.

Kontaktní informace


Neváhejte nás kontaktovat.

+420 602 405 445

Spolek je zapsaný v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10795